Zgłoś nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Skuteczne pośrednictwo

Agencja Nieruchomości PROPERTY jest skutecznym pośrednikiem w sprzedaży nieruchomości. Agencja prezentuje oferty nieruchomości swoich klientów zarówno na stronie internetowej WWW: www.property.com.pl, jak i na wszystkich liczących się portalach internetowych działających w branży nieruchomości. Oferty nieruchomości przyjętych do sprzedaży z umową z zastrzeżonym, ustalonym między stronami okresem wyłączności, takich jak domy, działki, obiekty komercyjne, kamienice są dodatkowo wyróżniane, podbijane na tych portalach. Nieruchomości, które mają być przyjęte do sprzedaży są oglądane przez pracowników biura, weryfikowany jest ich stan prawny, dokumentacja budowlana i inne niezbędne do sprzedaży dokumenty. Wspólnie z właścicielem ustalana jest maksymalna cena ofertowa, która musi uwzględniać negocjacje ceny na rozsądnym, akceptowalnym przez Sprzedającego poziomie. Dzięki takiemu podejściu w zasadzie wszystkie oferty przyjęte do pośrednictwa z tego typu umową udaje się sprzedać przed upływem okresu wyłączności. Zarówno Sprzedający jak i Pośrednik mają wspólny cel do zrealizowania – sprzedaż zgłoszonej do sprzedaży nieruchomości za maksymalną, możliwą do uzyskania przy danej sytuacji na rynku cenę transakcyjną. W tym miejscu należy zasygnalizować, że na czas sprzedaży ma wpływ wiele czynników min. konieczność uzyskania niezbędnych dokumentów do sprzedaży np. decyzja o warunkach zabudowy przy nieruchomościach położonych na terenach bez mpzp, uzupełnienie/skompletowanie dokumentacji budowlanej, uzyskanie kredytu hipotecznego przez nabywcę. Agencja świadczy bezpłatną pomoc przy uzyskaniu kredytu hipotecznego na finansowane ceny zakupu nieruchomości. Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości jest uzależnione od uprzedniej weryfikacji zdolności kredytowej nabywcy, aby nie narażać stron na podpisywanie niemożliwych do zrealizowania umów przedwstępnych połączonych z wpłatą zadatku, który przepada. Transakcja ma być bezpieczna dla stron.

Poniżej zaprezentowane zostały przykładowe oferty sprzedane przez AN PROPERTY wraz z czasem sprzedaży od momentu podpisania umowy o pośrednictwo w sprzedaży do daty aktu notarialnego sprzedaży. Czas ten obejmuje także okres pomiędzy zawartą wcześniej umową przedwstępną a datą aktu notarialnego umowy ostatecznej. Więc faktycznie czas potrzebny na znalezienia klienta był o wiele krótszy niż prezentowany przy opisach zdjęć.

ZAPRASZAMY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI DO WSPÓŁPRACY. SPRZEDAMY KAŻDĄ NIERUCHOMOŚĆ ZA MAKSYMALNĄ MOŻLIWĄ DO UZYSKANIA CENĘ !!!