Zgłoś nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Działka budowlana na sprzedaż w miejscowości Zgierz (gw) w dzielnicy Skotniki w cenie 567 595 zł

Działka o powierzchni 16217.00 m2


W Studium Zagospodarownia dla Gminy Zgierz działka usytuowana jest na terenach pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla tych terenów studium przewiduje  następujące  zasady        kształtowania zabudowy a także zagospodarowania terenu:       1)   lokalizacja  nowej  i  utrzymanie  istniejącej  zabudowy  mieszkaniowej z możliwością rozbudowy, przebudowy, modernizacji obiektów mieszkaniowych z jednoczesnym porządkowaniem użytkowanej działki,       2)   zalecana       minimalna       powierzchnia       biologicznie      czynna         40 %            powierzchni działki,       3)   preferowana         wysokość       budynków             do     trzech     kondygnacji            nadziemnych,  z  dopuszczeniem  użytkowego  poddasza;  piwnice  w            zależności  od  warunków  gruntowowodnych  i  spełnieniu  przepisów            odrębnych,       4)   dla budynków mieszkalnych zalecane dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45  ,       5)   utrzymanie      istniejących     i  możliwość      lokalizacji    usług    i  rzemiosła            zarówno wbudowanych w obiekty mieszkaniowe jak a także wolnostojących            z   zastrzeżeniem,        że    prowadzona         działalność      nie    spowoduje            przekroczenia  standardów  jakości  środowiska  poza  granicami  działki            lub lokalu, do których prowadzący zawiera tytuł prawny,       6)   utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej a także szansa realizacji            nowej  z  prawem  do  jej  modernizacji,  przebudowy  i  rozbudowy  na            działkach      o    powierzchni       wynikającej      z   wymogów         technologii            prowadzonej        działalności     rolniczej,   z  tym,    że   relacje   zabudowa            mieszkaniowa        –   zabudowa        zagrodowa        nie   mogą      powodować            wzajemnych  kolizji  i  obniżających  poziom  warunków  zamieszkania w budynkach mieszkalnych,       7)   utrzymanie istniejącej zabudowy rekreacyjnej a także szansa realizacji            nowej z prawem do przebudowy a także rozbudowy,       8)   utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej a także szansa realizacji            nowej z prawem do przebudowy a także rozbudowy,       9)   szansa dokonywania podziału a także łączenia działek, w wyniku których            minimalna  zalecana  powierzchnia  działki  budowlanej  po  podziale wyniesie prawie 900 m  .


Symbol oferty: AFK-GS-1568, Lokalizacja: Zgierz (gw), Skotniki, Przeznaczenie działki: budowlana, Pow. całkowita [m2]: 16 217,00 m², Cena: 567 595 PLN , Cena/m2: 35.00 PLN,

Standard: , Zagosp. działki: niezagospodarowana, Ukształtowanie działki: płaska, Kształt działki: nieregularny, Ogrodzenie działki: brak, Woda: w ulicy, Dojazd: asfalt, Otoczenie: działki niezabudowane, Położenie: obrzeża miasta, Prąd: w ulicy,

Imię i nazwisko: Andrzej Dębski, Telefon: (+48) 42 630 56 66, Telefon komórkowy: (+48) 602 646 021, Nr licencji: 487, Adres email: a.debski@property.com.pl,